Kemijska in mikrobiološka analiza vode vam da odgovor na vprašanje, kakšno vodo pijete

Življenje brez vode si težko predstavljamo, saj jo potrebujemo za pitje, kuhanje, umivanje in druga gospodinjska opravila. Ko je govora o njenem pitju, je še toliko bolj pomembno, kakšna voda priteče iz našega vodovoda. Odgovor na to vprašanje nam poda analiza vode, ki meri kemijske in mikrobiološke parametre. Meritve analize vode iz javnih vodovodov so praviloma redne, zato ni strahu, da voda iz javnega vodovoda ne bi bila dovolj kakovostna. Veliko težavo pa predstavljajo lastna vodna zajetja, za katere morajo lastniki sami poskrbeti. In v tem primeru je redna analiza vode izjemno pomembna.

Kemijska analiza vode in njeni glavni parametri

Med fizikalno kemijske parametre uvrščamo kemijsko sestavo vode, motnost, vonj in okus. Kemijska analiza vode najpogosteje meri njen pH, elektroprevodnost in trdoto. pH vode nam pove koncentracijo vodikovih ionov oziroma stopnjo kislosti vode. Izpostavljenost ekstremnim vrednostim pH lahko povzročajo draženje oči, sluznic in kože. Trdota vode je njena naravna lastnost, ki jo povzročajo raztopljene mineralne snovi. Te dajejo vodi okus, mi pa njihovo povečano koncentracijo opazimo na ostankih vodnega kamna, ki se pojavi pri kuhanju. Električna prevodnost vode je lastnost vode, da prevaja električni tok, odstopanje parametrov od normalnih vrednosti pa kaže na morebitno onesnaženost pitne vode.

Kemijska in mikrobiološka analiza vode vam da odgovor na vprašanje, kakšno vodo pijete

Mikrobiološka analiza vode poskrbi za naše zdravje

Pitna voda je najpogosteje neustrezna ravno zaradi povečanih vrednosti določenih mikrobioloških parametrov. Ti so pokazatelj tega, da je voda onesnažena. Prisotnost parazitov oziroma patogenih mikroorganizmov je pokazatelj izpusta komunalnih odpadnih voda in greznic, med pokazatelje fekalnega onesnaženja pa uvrščamo tudi bakterijo Escherchia coli in razne spore.

Kadar gre za povečane vrednosti kaliformnih bakterij, je to znak mrtvega rokava na omrežju, zaradi katerega voda stoji. V takšnih situacijah je pravočasna analiza vode ključnega pomena, saj lahko različne bakterije in virusi v najhujšem primeru povzročajo tudi zdravstvene težave, kot so prebavne motnje in podobno.

Comments are closed.