Od danes naprej tudi jaz vsem, kako se naredi analiza vode, saj sem imela voden tečaj

Niti ne vem, ali je analiza vode v našem bazenu dobra, ker je nisem merila že nekaj časa, moža pa ni doma, ker običajno on to naredi. Mislim pa, da je dobra, ker drugače ne bi bila tako lepa, kakor je. Čistilec imamo, redno pobiram iz vode listje in žuželke, ki se ujamejo vanj. Raje bi videla, da pobiram ven le listje, ampak nimam kaj, če se tudi kaj drugega ujame vanj. Sem pa tja, kakšno uspem rešiti in jo dam v senco, da se posuši. 

Dokler mož ne pride,, pa tudi ne bom vedela, kakšna je analiza vode, ker ne znam tega narediti in se mi ne zdi smiselno, da se mučim s tem. To, da počakam en teden ali pa da sedaj to naredim, pa tudi nima bistvene razlike. Vsaj upam, da ne. Mož se namreč vrne čez slab teden s službenega potovanja in takrat bo lahko to naredil ali pa mi vsaj povedal, kako se to naredi. 

Od danes naprej tudi jaz vsem, kako se naredi analiza vode, saj sem imela voden tečaj

Še isti večer, ko sem o tem razmišljala, me je poklical in me vprašal, ali se je analiza vode po kakšnem naključju naredila. Seveda se ni. Povedala sem mu, da tega namreč ne znam in se je ponudil, da narediva to skupaj preko video klica. Po svoje mi je bilo to prav dobro, da se končno še to naučim. Do sedaj se to namreč ni moglo zgoditi, ker sem imela vedno neko drugo bolj pomembno delo in se je analiza vode naredila takrat, ko mene ni bilo doma. Imam namreč precej dinamično delo in včasih me tudi popoldan ni doma, ker moram na teren. Včasih sem pa tudi celo dopoldne doma. 

V resnici niti ni tako težko. Vodil me je čez cel postopek in potem sem mu pokazala rezultat, na katerem je pisalo, da je analiza vode dobra, kar pomeni, da se mi ni treba ukvarjati s kakšnim saniranjem vode. 

Kemijska in mikrobiološka analiza vode vam da odgovor na vprašanje, kakšno vodo pijete

Življenje brez vode si težko predstavljamo, saj jo potrebujemo za pitje, kuhanje, umivanje in druga gospodinjska opravila. Ko je govora o njenem pitju, je še toliko bolj pomembno, kakšna voda priteče iz našega vodovoda. Odgovor na to vprašanje nam poda analiza vode, ki meri kemijske in mikrobiološke parametre. Meritve analize vode iz javnih vodovodov so praviloma redne, zato ni strahu, da voda iz javnega vodovoda ne bi bila dovolj kakovostna. Veliko težavo pa predstavljajo lastna vodna zajetja, za katere morajo lastniki sami poskrbeti. In v tem primeru je redna analiza vode izjemno pomembna.

Kemijska analiza vode in njeni glavni parametri

Med fizikalno kemijske parametre uvrščamo kemijsko sestavo vode, motnost, vonj in okus. Kemijska analiza vode najpogosteje meri njen pH, elektroprevodnost in trdoto. pH vode nam pove koncentracijo vodikovih ionov oziroma stopnjo kislosti vode. Izpostavljenost ekstremnim vrednostim pH lahko povzročajo draženje oči, sluznic in kože. Trdota vode je njena naravna lastnost, ki jo povzročajo raztopljene mineralne snovi. Te dajejo vodi okus, mi pa njihovo povečano koncentracijo opazimo na ostankih vodnega kamna, ki se pojavi pri kuhanju. Električna prevodnost vode je lastnost vode, da prevaja električni tok, odstopanje parametrov od normalnih vrednosti pa kaže na morebitno onesnaženost pitne vode.

Kemijska in mikrobiološka analiza vode vam da odgovor na vprašanje, kakšno vodo pijete

Mikrobiološka analiza vode poskrbi za naše zdravje

Pitna voda je najpogosteje neustrezna ravno zaradi povečanih vrednosti določenih mikrobioloških parametrov. Ti so pokazatelj tega, da je voda onesnažena. Prisotnost parazitov oziroma patogenih mikroorganizmov je pokazatelj izpusta komunalnih odpadnih voda in greznic, med pokazatelje fekalnega onesnaženja pa uvrščamo tudi bakterijo Escherchia coli in razne spore.

Kadar gre za povečane vrednosti kaliformnih bakterij, je to znak mrtvega rokava na omrežju, zaradi katerega voda stoji. V takšnih situacijah je pravočasna analiza vode ključnega pomena, saj lahko različne bakterije in virusi v najhujšem primeru povzročajo tudi zdravstvene težave, kot so prebavne motnje in podobno.