Elektroerozija – odličen postopek za obdelovanje kovin

Elektroerozija na trgu predstavlja sodobni postopek pri obdelovanju kovin, ki v primerjavi z drugimi klasičnimi metodami prinaša številne prednosti. Ena od njih je zagotovo tudi ta, da je za okolje prijazen postopek. Na sploh pa lahko rečemo, da gre za specifično obliko postopka obdelovanja kovin, ki lahko velja tudi za precej zapletenega.

Odstranjevanje materiala in oblikovanje pri postopku, kot je elektroerozija, torej ne poteka s klasičnimi pristopi, kot je denimo rezanje, ampak se za to uporablja električna energija. Takšna energija pa je poimenovana iskrenje.

 

Pri iskrenju sta poglavitna predvsem dva elementa

Pri iskrenju oziroma obdelovanju kovin s pomočjo električne energije sta zlasti ključna dva elementa. To sta obdelovanec ter elektroda. Obenem elektroerozija zahteva še dielektrično tekočino. Sama elektroda vpliva na material, ki se obdeluje, kadar se med elementoma sproža zelo hitro izmenjavanje sproščanja ter vzpostavljanja električnega toka.

Z doseženim taljenjem in uparjevanjem pa se med postopkom učinkovito oblikuje izbrani material iz kovine.

Elektroerozija – odličen postopek za obdelovanje kovin

 

Primerjava rezultatov pri elektroeroziji in pri klasičnih metodah oblikovanja kovin

Lahko rečemo, da elektroerozija daje še boljše ali pa enake rezultate v primerjavi z drugimi klasičnimi metodami, ki so značilni za obdelovanje kovin. Med klasične metode kovinskega obdelovanja na primer prištevamo rezanje, vrtanje, brušenje.

Obdelovanje kovin s pomočjo električne energije torej velja za izjemno velik in pomemben tehnološki preboj. Zagotavlja namreč nadvse natančno in za okolje prijazno oblikovanje kovin. Pri postopku je potrebne veliko manj energije, in to lahko za bistveno večje rezultate. Posledično ni nič čudnega, da je elektroerozija pogosto opisana tudi kot zelena metoda za obdelovanje kovine. Prav tako je torej tudi okoljski aspekt tisti, v katerem številni prepoznavajo prednosti in izjemno učinkovitost omenjenega sodobnega postopka.

Številni si na vso moč prizadevajo, da bi torej ravno elektroerozija tudi v prihodnje ostala oziroma postajala še bolj prisotna, in to na vseh mogočih področjih uporabe.